Katedra ZP

Studia Zarządzanie Projektami

Stale rosnące zainteresowanie tematyką zarządzania projektami spowodowało powstanie potrzeby rozwoju tej dziedziny. W Szkole Głównej Handlowej działalność projektową badał i rozwijał prof. dr hab Michał Trocki w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. W rezultacie intensywnego rozwoju problematyki zarządzania projektami w ramach Katedry utworzony został w 2005 roku Zakład Zarządzania Projektami, następnie przekształcony w grudniu 2007 w samodzielną Katedrę Zarządzania Projektami działającą w składzie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Na Kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Michał Trocki.

Od 2003 roku Katedra opublikowała wiele tytułów, w tym od 2009 roku Bibliotekę Project Managera – serię wydawniczą profesjonalnych, specjalistycznych wydawnictw z zakresu zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych.

Wiedza naukowa i fachowa przeniesione zostały do dydaktyki. Na studiach dwustopniowych problematyka zarządzania projektami jest szeroko reprezentowana. Zarządzanie projektami jest przedmiotem kierunkowym na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie. Na studiach II stopnia wprowadzona została Specjalność Zarządzanie projektami oraz Ścieżka Zarządzanie projektami (specjalność międzykierunkowa).

W 2002 roku utworzone zostały Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami, które są kontynuowane nieprzerwanie do chwili obecnej.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom współczesnego rynku pracy poprzez wzmocnienie pozycji swoich absolwentów, Szkoła Główna Handlowa od roku akademickiego 2018/2019 wprowadziła do oferty dydaktycznej nowy kierunek stacjonarnych studiów magisterskich „Zarządzanie projektami”.

Strona Katedry

Skład osobowy Katedry

Publikacje

Informacje o kierunku magisterskim Zarządzanie Projektami

Dodaj komentarz