Seminaria PMI

FDoc-Logo-Poland-C291_Blue (2)

Seminaria PMI Oddziału Warszawskiego to cykliczne spotkania członków PMI mające formę prezentacji lub warsztatów. Tematyka seminariów jest bardzo różna, połączona obszarem zarządzania projektami:

  • najnowsze trendy w zarządzaniu projektami,
  • najlepsze praktyki z prowadzenia projektów na przykładzie dużych projektów realizowanych w Polsce w sektorach: IT, bankowości, telekomunikacji, administracji publicznej i wielu innych,
  • metodyki branżowe oraz firmowe,
  • elementy miękkie w zarządzaniu projektami: mind mapping, negocjacje, mentoring etc.
  • nowinki z obszaru narzędzi wspomagania zarządzania.
Seminaria są bezpłatne dla wszystkich członków PMI oraz dla studentów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj we środy w godzinach 18.00 – 20.00. Terminy i tematy poszczególnych spotkań można znaleźć na fanpage’u PMI Poland Chapter Warsaw Branch, a nasi członkowie są o nich informowani drogą mailową.
Strona internetowa: www.pmi.org.pl

Dodaj komentarz