Project Management Workshops

 

Project Management Workshops to cykl szkoleń i warsztatów z zakresu project managementu. Projekt ten powstał jako kontynuacja projektu PMDAYS Platforma Szkoleniowa, której pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku. 

 

Nasza inicjatywa opiera się o sukces poprzednich edycji konferencji Project Management Days.

Studenci zainteresowani tematyką zarządzania projektami i doświadczeni kierownicy projektów mają możliwość spotkania, nawiązania nowych kontaktów oraz poszerzenia swojej wiedzy dzięki warsztatom i wykładom prowadzonym przez wybitnych prelegentów – praktyków ZP, uznanych w kraju i doświadczonych specjalistów działających w branży zarządzania projektami oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Project Management Workshops to wyjątkowa okazja dla uczestników by poszerzyć swoją obecną wiedzę 

i wykazać się podczas warsztatów biorąc w nich aktywny udział. Ponadto uczestnicy mogą zmierzyć się 

z ciekawymi case studies oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami!

 

Fanpage na Facebook’u: Project Management Workshops

Dodaj komentarz