Organizacje Studenckie

W ramach międzyuczelnianej wymiany doświadczeń współpracujemy z kołami naukowymi m.in.  :

Kołem Naukowym Zarządzania Projektami “PMArt” Politechniki Warszawskiej

    

 

 

 

Kołem Naukowym “Inwestor” Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego