Opiekun naukowy

bgrucza

Dr Bartosz Grucza

Absolwent i pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz doświadczonym Project Managerem i konsultantem w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi ze środków pomocowych UE. Należy do międzynarodowej grupy ekspertów Capacity Building Group przy Komisji Europejskiej w Brukseli powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Od kilkunastu lat sukcesywnie wdraża projekty w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych. Jest współautorem popularnych podręczników z zarządzania projektami i szeregu publikacji z dziedziny project management. Członek PMI oraz były prezes SPMP z certyfikatem PRINCE2 Foundation. Zwolennik idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Dodaj komentarz