Historia

SKN Zarządzania Projektami zostało oficjalnie zarejestrowane 25 października 2004r. pod opieką dr Bartosza Gruczy. W ciągu 16 lat udało nam się zbudować rozpoznawalną markę w środowisku praktyków ZP. Jesteśmy pierwszym kołem naukowym w Polsce zajmującym się tematyką project managementu.

Od początku swojego istnienia Koło zrzesza pasjonatów zarządzania projektami, ludzi aktywnych i chętnych do rozwoju. Dzięki temu każdy kolejny rok działalności SKN ZP przynosił nowe projekty, wzrost doświadczenia i wiedzy członków Koła.

Z czasem Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami stało się jedną z wiodących organizacji studenckich na SGH. Projekty SKN ZP znane są z ich wysokiej jakości merytorycznej i organizacyjnej, a największy z nich – Project Management Days cieszy się dużym prestiżem w środowisku biznesowym związanym z zarządzaniem projektami.

SKN Zarządzania Projektami aktywnie wspiera inicjatywy organizacji branżowych takich jak PMI Poland Chapter czy IPMA Polska. W swojej historii Koło może się również pochwalić projektami między uczelnianymi. Współpracowaliśmy ze studentami Politechniki Warszawskiej przy projekcie WUT Racing oraz obecnie przy WUT Solar Boat. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z kołem naukowym z Politechniki Wrocławskiej przy projekcie Boost Your Project. Do swojego dorobku możemy również dodać objęcie patronatem merytorycznym inicjatyw związanych z zarządzaniem projektami i ciągle powiększającą się grupę certyfikowanych project managerów (m.in. PRINCE2 Foundation i Agile PM).

SKN Zarządzania Projektami to przede wszystkim LUDZIE! Od założenia Koła do dziś z SKN ZP związane było ponad 200 osób!

Dodaj komentarz