Experienced Project Manager

epm

Experienced Project Manager to cykl spotkań z doświadczonymi osobami, które na co dzień kierują projektami w różnych branżach.

W ramach pierwszego spotkania projektu mogliście wziąć udział w spotkaniu z Dowódcą Jednostki Wojskowej GROM – płk Piotrem Gąstałem, który opowiedział o tym, jak stworzyć i wyszkolić niezawodny zespół oraz skutecznie zarządzać nim w ekstremalnych sytuacjach.

Prelegentem kolejnego spotkania był Jakub Górnik – Szef Biura Zarządzania Programem UEFA Euro 2012. Podczas warsztatu dowiedzieliście się o kulisach organizacji największego sportowego wydarzenia w historii Polski, a także technikach i narzędziach niezbędnych w zarządzania dużymi programami.

Nie chcesz, żeby ominęło Cię kolejne spotkanie? Zobacz nasz Fanpage.

Fanpage na Facebooku: Experienced Project Manager

Dodaj komentarz