Katedra ZP

Studia Zarządzanie Projektami

Stale rosnące zainteresowanie tematyką zarządzania projektami spowodowało powstanie potrzeby rozwoju tej dziedziny. W Szkole Głównej Handlowej działalność projektową badał i rozwijał prof. dr hab Michał Trocki w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. W rezultacie intensywnego rozwoju problematyki zarządzania projektami w ramach Katedry utworzony został w 2005 roku Zakład Zarządzania Projektami, następnie przekształcony w grudniu 2007 w samodzielną Katedrę Zarządzania Projektami działającą w składzie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Na Kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Michał Trocki.

Od 2003 roku Katedra opublikowała wiele tytułów, w tym od 2009 roku Bibliotekę Project Managera – serię wydawniczą profesjonalnych, specjalistycznych wydawnictw z zakresu zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych.

Wiedza naukowa i fachowa przeniesione zostały do dydaktyki. Na studiach dwustopniowych problematyka zarządzania projektami jest szeroko reprezentowana. Zarządzanie projektami jest przedmiotem kierunkowym na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie. Na studiach II stopnia wprowadzona została Specjalność Zarządzanie projektami oraz Ścieżka Zarządzanie projektami (specjalność międzykierunkowa).

W 2002 roku utworzone zostały Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami, które są kontynuowane nieprzerwanie do chwili obecnej.

Strona Katedry

Skład osobowy Katedry

Publikacje