Zarząd

W BIEŻĄCEJ KADENCJI NA ROK 2018/2019 W SKŁAD ZARZĄDU SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WCHODZĄ:

Paula Robińska

Prezes SKN ZP

paula.robinska@sknzp.pl

Aleksandra Łopata

Członek Zarządu ds. HR

aleksandra.lopata@sknzp.pl

Anja Kadzioch

Członek Zarządu ds. Marketingu

anja.kadzioch@sknzp.pl

Ewelina Zakrzewska

Członek Zarządu ds. Finansów

ewelina.zakrzewska@sknzp.pl

Robert Augustyniak

Członek Zarządu ds. Wiedzy

robert.augustyniak@sknzp.pl