Zarząd

W BIEŻĄCEJ KADENCJI NA ROK 2018/2019 W SKŁAD ZARZĄDU SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WCHODZĄ:

Aleksandra Pryczek

Prezes SKN ZP

aleksandra.pryczek@sknzp.pl

Aleksandra Łopata

Członek Zarządu ds. HR

aleksandra.lopata@sknzp.pl

Robert Augustyniak

Członek Zarządu ds. Wiedzy

robert.augustyniak@sknzp.pl

Michał Bardasz

Członek Zarządu ds. Finansów

michal.bardasz@sknzp.pl