Zarząd

W BIEŻĄCEJ KADENCJI NA ROK 2019/2020 W SKŁAD ZARZĄDU SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WCHODZĄ:

Paula Robińska

Prezes SKN ZP

paula.robinska@sknzp.pl

Piotr Znajewski

Członek Zarządu ds.HR

piotr.znajewski@sknzp.pl


Ewelina Zakrzewska

Członek Zarządu ds. Finansów

ewelina.zakrzewska@sknzp.pl

Nicolas Sitko

Członek Zarządu ds. Wiedzy

nicolas.sitko@sknzp.pl

Anja Haczek

Członek Zarządu ds. Marketingu

anja.haczek@sknzp.pl