Zarząd

W bieżącej kadencji na rok 2017/2018 w skład Zarządu SKN Zarządzania Projektami wchodzą:

 

Michał Legieć
Prezes SKN ZP
michal.legiec@sknzp.pl

Paula Dzierżanowska
Członek Zarządu ds. HR
paula.dzierzanowska@sknzp.pl

Aleksandra Mazurkiewicz
Członek Zarządu ds. finansów oraz  Członek Zarządu ds. wiedzy
aleksandra.mazurkiewicz@sknzp.pl

Bartłomiej Malinowski
Członek Zarządu ds. marketingu
bartlomiej.malinowski@sknzp.pl